Detaily projektu

Klient

Prevziať existujúce reklamné účty FB ads a Google Ads, auditovať a navrhnúť funkčnú stratégiu pre želaný rast pri dodržaní efektívnej nákladovosti. 

Zadanie

The main task is to create a website in which the design will work on video and not distract attention from the frames. All focus should be shifted to the content of the client itself. Thus, the work of Yellow Film should become the cornerstone of the concept of the entire website.

Emphasize the general concept with the help of crossing effects, minimalistic fonts that are not distracting, but rather help the user to concentrate his attention.

Postup

Agilný prístup, jasné definovanie cieľov (retencia existujúcich zákazníkov a akviziícia nových na základe see - think - do - care) a postupov pri vytváraní kampaní s využitím najnovších reklamných formátov priniesli viditeľné výsledky už po prvých 2 mesiacoch spolupráce. 

  • Predĺženie času stráveného na stránke o 130%
    Zlepšenie konverzného pomeru o 200%
  • Zvýšenie priemernej hodnoty objednávky o 15%
  • Zvýšenie mesačného počtu objednávok od začiatku spolupráce o 45%
  • Zvýšenie mesačného obratu od začiatku spolupráce o 55%

Ak vás zaujíma ako sa nám to všetko podarilo, ozvite sa nám!

© 2021 Mondays.online