Využívaním Facebookových Split Testov reklám (alebo A/B testovanie) vieme pomerne jednoducho odpovedať na predošlé otázky. S trochou námahy dokážete porovnať rôzne verzie vašich reklám a zistiť tak to najlepšie nastavenie. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo sú tieto testy užitočné, ako fungujú a ako ich môžete využiť na marketing v sociálnych médiách.

 

Čo sú Split Testy (Rozdelené testy, alebo A/B testovanie)?

Pri spustení Split testu bežia viaceré verzie vašej reklamy: Daná reklama je zduplikovaná iba v jednom parametre (napríklad jej formát, alebo umiestnenie..). Oboje verzie sú predvedené pred rozličných používateľov s cieľom zistiť, ktorá z nich je úspešnejšia.

 

Prečo používať Split Testy?

Pomáhajú nám určiť, ktorý formát kampane je najideálnejší pre každý jednotlivý prípad.

Teoreticky môžete spustiť manuálny A/B test na Facebooku a dostanete rovnaké informácie: Duplikujte a upravte nastavenie reklamy rozličnými stratégiami optimalizácie.

Avšak, Split Testy Facebookových reklám majú oproti manuálnym testom tri dôležité výhody:

 • Sú menej obťažujúce: V tomto príspevku si ukážeme, aké jednoduché je vytvoriť Split Test Facebookových reklám
 • Sú presnejšie: S manuálnymi testami je takmer nemožné, aby sa neprekrývali naše cielené skupiny. Taktiež nemáme isté doručenie oboch reklám. Na druhej strane, Facebook tieto oblasti zaručuje pri Split Testoch.
 • Sú v nich viac rozpoznateľné rozdiely: Obyčajné A/B testovanie nám porovná len dve verzie, zatiaľ čo Split Testy nám porovnajú aj 5 verzií naraz.

 

Porovnajte až 5 verzií reklamy.

 

Ako používať Split Testy?

Predtým, ako začneme používať Facebookové Split Testy, potrebujeme zvážiť pár vecí. Jedným z najdôležitejších faktov je ten, že môžeme testovať iba jeden rozdiel v jednom teste. Môže to znieť ako obmedzenie, ale potrebujeme zvážiť fakt, že keď testujeme viac rozdielov naraz, nedostaneme schopný výsledok. Koniec koncov, keď je pri testovaní uvedených viac rozdielov, nedokážeme rozlíšiť, ktorý rozdiel nám ovplyvnil výsledok.

 

Teraz môžete testovať 5 rozdielov s A/B testovaním na Facebooku:

 • Cieľová skupina: Nájdime správnu  lokalizáciu, alebo vekovú skupinu, v ktorej bude naša kampaň najúspešnejšia.
 • Optimalizovanie doručenia reklamy: Čo je lepšie? Optimalizovanie kliknutí na odkazy, alebo počet zobrazení landing page (špeciálna webová stránka, kde bude zákazník presmerovaný)? Môžete testovať všetky varianty cieľov vašej kampane pomocou optimalizácie doručenia reklamy
 • Umiestnenie: Automatické, alebo manuálne, Facebook alebo Instagram?
 • Návrh reklamy: Tento bod je relevantný pre väčšinu pracovníkov marketingu, predsa len býva dosť zložité vybrať ten správny obrázok a texty. Vyhnite sa negatívnym výsledkom tým, že si otestujete, ktoré možnosti zvoliť.
 • Produktový katalóg: Viete tu porovnať rôzne produktové zaradenia.

 

Split Testy sú dostupné v nasledovných cieľoch kampane:

 • Návštevnosť
 • Inštalácia aplikácií
 • Generovanie lídov
 • Konverzie
 • Počty prezerania videa
 • Katalógový predaj
 • Dosah
 • Zapojenie v príspevku
 • Správy
 • Povedomie o značke

 

Čo sa týka rozpočtového rozhodovania, je kľúčové sa sústrediť na ten najvýznamnejší výsledok. Facebook odporúča minimálny rozpočet, no nemusíme sa ho striktne držať. Veľmi totiž záleží na type a veľkosti Split Testu.

Facebook tiež navrhuje, aby sme realizovali Split Test v dobe 3 až 14 dní, no môžeme ho predĺžiť až 30 dní, vždy ide o to, čo preferujeme.

Zaškrtnite „Ukončiť testovanie krátko potom, ako je určené lepšie nastavenie reklamy“ (End the test early if a winning ad set is found) ak sa chcete uistiť, že na zistenie potrebného výsledku vynaložíte iba nevyhnutné náklady.

 

 

Ako nastaviť Split Test Facebookových reklám?

Keď sme si prešli základy, je čas posunúť sa ďalej, do podrobností, ako si takéto testy nastaviť.

Na začiatok si otvoríme Sprievodcu Reklám (Ads Manager) a vytvoríme novú kampaň. Pokračujeme nasledovne:

 

1. Zvoľte jeden z cieľov kampane, ktoré vidíme na obrázku v hornej časti, hneď potom môžeme zvoliť začiatok Split Testu.

 

 

2. Vyberieme si variantu, ktorú chceme testovať, závisí od toho predošlý zvolený cieľ, či už si vyberieme všetkých päť, alebo iba niektorú z nich.

 

 

3. Určime rozličné reklamné skupiny, napríklad: Zvolíme stratégiu ponuky a k tejto stratégií priradíme skupinu.

4. Rozhodneme, aký rozpočet a časový rámec bude pridelený k testovaniu.

5. Následne upravíme všetky zostávajúce nastavenia ako zvyčajne.

 

Môžete duplikovať už existujúcu kampaň a vytvoriť tak pár Split Testu (Split Pair):

 1. Zvoľte aktívnu skupinu reklamy.
 2. Kliknite na „Duplikovať“ (Duplicate),
 3. Kliknite na „Vytvoriť test“ (Create a test).
 4. Vytvárate novú skupinu reklamy, ktorú môžete prispôsobiť potrebám ďalšieho testu. Nemusíte však robiť ďalšie dodatočné zmeny.

 

Ako použiť výsledky na optimalizáciu vašich reklám

 Ako náhle je Split Test hotový, Facebook identifikuje víťaza a dá vám vedieť o výsledku cez Facebook Business Manager a prostredníctvom mailu. V Ads Manager môžete vidieť detailnejšiu analýzu Split Testov.

Facebook určí víťaza na základe vynaloženie nižšieho nákladu za požadovanú akciu. Dodatočne vás platforma informuje, aká je pravdepodobnosť výhry tohto víťaza v ďalšom teste.

V tomto procese je najkľúčovejší parameter „skóre spoľahlivosti“ (Reliability Score). Ak je skóre menšie ako určité percento, je veľmi nepravdepodobné, aby vami zvolený parameter v reklamnej kampani dosiahol úspech.

 

Relevantné percentá sú:

 • 2 testované reklamy alebo skupiny reklám: 65%
 • 3 testované reklamy alebo skupiny reklám: 40%
 • 4 testované reklamy alebo skupiny reklám: 35%
 • 5 testovaných reklám alebo skupín reklám: 30%

 

Po vyhodnotení výsledkov máme niekoľko možností:

 1. Umiestniť reklamy v úspešnej verzií.
 2. Prerozdeliť rozpočet, oddeliť časť prostriedkov na tú najúspešnejšiu verziu reklamy.
 3. Pokračovať v ďalšom testovaní.

 

Ďalšie tipy pre Facebookové Split Testovanie

Spraviť pár Split Testov nie je vôbec ťažké. Predsa len existujú chyby, ktoré môžu nastať v tomto procese. Chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť, inak dostanete nepresné a nežiadúce výsledky. Rovnako existujú aj všeobecné tipy, ktoré keď uplatníte, dosiahnete efektívnejšie výsledky.

 

Nerobte zmeny počas testovania

Vždy je tu možnosť urobiť zmeny na našom teste až keď je dokončený. Výnimočné prípady sa vyskytnú a akceptujú iba vtedy, ak sme si vedomí chyby potrebnej nevyhnutnej nápravy, inak sa nám dostanú do rúk skreslené výsledky. Všimnite si, že nemôžete zmeniť variabilitu, ktorú práve testujete.  

 

Čo keď chcete ukončiť A/B testovanie na Facebooku skôr?

 1. Kliknite na políčko hneď vedľa príslušnej reklamnej kampane v Ads Manager.
 2. Kliknite na políčko s bielou ceruzkou.
 3. V roletke menu, zvoľte „Linky“ (Links) – „Zrušiť Test“ (Cancel Test)
 4. Potvrdiť, môžete uzavrieť okno.

 

Upozornenie: Ukončením testu nezastavíte celú kampaň, tá pokračuje ako za normálnych okolnosti. Pokiaľ si želáte ukončiť aj celú kampaň, potrebujete tak urobiť v inom kroku.

 

Testovanie môže vyjsť draho

Dobrý nápad je nepreháňať to so Split Testami. Ak testujete príliš mnoho variant, vaše náklady budú aj príliš rýchlo stúpať. Napríklad sa to môže stať vtedy, ak segmentujete svoju cieľovú skupinu príliš veľa. Rozdeľujete do takých podrobností, že si to ani neuvedomíte a tu zrazu platíte obrovské peniaze za to, aby ste cielili reklamu na mužov vo veku medzi 20 až 21 rokov, ktorí bývajú vo Viedni a veľmi sa zaujímajú o ľudovú anglickú hudbu. Možno, ale iba možno to nemusí byť ten najefektívnejší zásah publika z vašej strany.

 

Pracujte s merateľnými hypotézami

Facebook odporúča vytvoriť si hypotézy, ktoré vieme otestovať cez Split Testy: Jedna taká môže byť „Naše náklady na vyvolanie potrebnej akcie sú menšie keď zameriame optimalizáciu na konverzie.“

Používaním hypotéz býva hodnotenie testov o dosť ľahšie. Navyše, môžeme z nich vydedukovať omnoho efektívnejšie kroky k ďalším kampaniam.

 

Split Testy sú jednoduché a efektívne

Koniec koncov, táto funkcia vás podporuje a vedie k tvorbe úspešných reklám na Facebooku. Je pravdepodobné, že sa toho naučíte oveľa viacej pri tvorbe efektívnych kampaní a reklám skrze Split Testy, ako by ste si za testovací proces zaplatili.  

Vždy je kľúčové poznať to čo chcete otestovať a ako budete narábať s výsledkom ešte predtým, ako ho dostanete. Takýmto spôsobom vám Split Testy nie len zvýšia úspešnosť a efektivitu jednotlivých reklám, ale aj v dlhodobom horizonte upravia celkovú stratégiu marketingu na Facebooku.

 

Zdroj: https://swat.io/advertise/facebook-ads-split-test